خوردبین سازمان لیگ را زیر سئوال برد/ چرا تازه یادشان افتاده به نفت کمک کنند؟

خوردبین سازمان لیگ را زیر سئوال برد/ چرا تازه یادشان افتاده به نفت کمک کنند؟
سرپرست پرسپولیس گفت: چیزی که برای ما عجیب است و نسبت به آن سوال داریم این است که چرا مسئولان سازمان لیگ پیش از این از این کمک‌ها به باشگاه نفت نکرده‌اند؟!

خوردبین سازمان لیگ را زیر سئوال برد/ چرا تازه یادشان افتاده به نفت کمک کنند؟

سرپرست پرسپولیس گفت: چیزی که برای ما عجیب است و نسبت به آن سوال داریم این است که چرا مسئولان سازمان لیگ پیش از این از این کمک‌ها به باشگاه نفت نکرده‌اند؟!
خوردبین سازمان لیگ را زیر سئوال برد/ چرا تازه یادشان افتاده به نفت کمک کنند؟

آپدیت آنلاین نود 32

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author