خوابیدن دو هوادار در الدترافورد برای تماشای بازی

خوابیدن دو هوادار در الدترافورد برای تماشای بازی
دو هوادار منچستریونایتد که گفته می شود دو دانشجوی خارجی بودند، برای تماشایی دیدار این تیم مقابل آرسنال، در یکی از دستشویی های الدترافورد خوابیدند اما در نهایت موفق به تماشای بازی نشدند.

خوابیدن دو هوادار در الدترافورد برای تماشای بازی

دو هوادار منچستریونایتد که گفته می شود دو دانشجوی خارجی بودند، برای تماشایی دیدار این تیم مقابل آرسنال، در یکی از دستشویی های الدترافورد خوابیدند اما در نهایت موفق به تماشای بازی نشدند.
خوابیدن دو هوادار در الدترافورد برای تماشای بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author