خفه شدن کودک همدانی در رودخانه

خفه شدن کودک همدانی در رودخانه
یک کودک بر اثر سقوط در رودخانه ای در شهرستان همدان خفه شد.همچنین فرمانده قرارگاه سازندگی خانم الانبیا گفت: به سیل زدگان اهالی برخی مناطق در استان های غربی و جنوبی کشور امداد رسانی می کنیم.
۲۱:۲۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۶ فروردین


خفه شدن کودک همدانی در رودخانه

یک کودک بر اثر سقوط در رودخانه ای در شهرستان همدان خفه شد.همچنین فرمانده قرارگاه سازندگی خانم الانبیا گفت: به سیل زدگان اهالی برخی مناطق در استان های غربی و جنوبی کشور امداد رسانی می کنیم.
۲۱:۲۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۶ فروردین


خفه شدن کودک همدانی در رودخانه

فروش بک لینک

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author