خبر خوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی

خبر خوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی
معاون فنی تامین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان این سازمان با دیرکرد آن خرداد واریز خواهد شد.
۱۴:۳۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۶ اردیبهشت


خبر خوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی

معاون فنی تامین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان این سازمان با دیرکرد آن خرداد واریز خواهد شد.
۱۴:۳۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۶ اردیبهشت


خبر خوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی

بک لینک قوی

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author