خالقی فر و کمندانی؛ تمرینات اختصاصی

دو بازیکن مصدوم پرسپولیس که به دلیل مصدومیت بازی روز گذشته این تیم را از دست داده بودند به تمرین اختصاصی پرداختند.

مرجع سلامتی

شهرداری

label, , , , , , , , ,

About the author