خاطره بازی AFC از هت‌تریک جادوگر آسیا

خاطره بازی AFC از هت‌تریک جادوگر آسیا
ای اف سی در توئیتر خود با انتشار عکس کریمی نوشت: در سال ۲۰۰۴ در چنین روزی علی کریمی در جام ملت‌های آسیای در چین هت‌تریک کرد.

خاطره بازی AFC از هت‌تریک جادوگر آسیا

ای اف سی در توئیتر خود با انتشار عکس کریمی نوشت: در سال ۲۰۰۴ در چنین روزی علی کریمی در جام ملت‌های آسیای در چین هت‌تریک کرد.
خاطره بازی AFC از هت‌تریک جادوگر آسیا

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author