حمله تند بختیاری‌زاده به فردوسی‌پور: چرا مسئولان استان خودت را بازخواست نکردی؟

حمله تند بختیاری‌زاده به فردوسی‌پور: چرا مسئولان استان خودت را بازخواست نکردی؟
ایسنا نوشت: سرمربی استقلال اهواز گفت: فردوسی‌پور باید مرا به برنامه 90 دعوت کند تا چشم در چشم مسائلی که اجازه نداد در برنامه مطرح کنم را توضیح دهم.

حمله تند بختیاری‌زاده به فردوسی‌پور: چرا مسئولان استان خودت را بازخواست نکردی؟

ایسنا نوشت: سرمربی استقلال اهواز گفت: فردوسی‌پور باید مرا به برنامه 90 دعوت کند تا چشم در چشم مسائلی که اجازه نداد در برنامه مطرح کنم را توضیح دهم.
حمله تند بختیاری‌زاده به فردوسی‌پور: چرا مسئولان استان خودت را بازخواست نکردی؟

آپدیت نود 32 ورژن 6

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author