حمله به کمک داور در بوشهر (عکس)

حمله به کمک داور در بوشهر (عکس)
حواشی در رقابت‌های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور بیداد می کند و متاسفانه برخورد کمیته انضباطی با این حواشی چندان جدی نیست!

حمله به کمک داور در بوشهر (عکس)

حواشی در رقابت‌های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور بیداد می کند و متاسفانه برخورد کمیته انضباطی با این حواشی چندان جدی نیست!
حمله به کمک داور در بوشهر (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author