حمایت مدیر دورتموند از مدافع جنجالی/ واتسکه: هوملس همواره با دورتموند صادق بوده

حمایت مدیر دورتموند از مدافع جنجالی/ واتسکه: هوملس همواره با دورتموند صادق بوده
مدیر ارشد دورتموند می گوید کاپیتان این تیم شایسته این است که هواداران دورتموند با او رفتار خوبی داشته باشند.

حمایت مدیر دورتموند از مدافع جنجالی/ واتسکه: هوملس همواره با دورتموند صادق بوده

مدیر ارشد دورتموند می گوید کاپیتان این تیم شایسته این است که هواداران دورتموند با او رفتار خوبی داشته باشند.
حمایت مدیر دورتموند از مدافع جنجالی/ واتسکه: هوملس همواره با دورتموند صادق بوده

یوزرنیم و پسورد نود 32

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author