حلب در آستانه فاجعه انسانی است

حلب در آستانه فاجعه انسانی است
همزمان با تلاش تروریست ها برای تسلط بر مناطق شمالی حلب، نظامیان امریکایی نیز وارد رقه شدند تا فرماندهی و هدایت تروریست ها به سمت جنوب حلب را برعهده بگیرند.
۱۲:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


حلب در آستانه فاجعه انسانی است

همزمان با تلاش تروریست ها برای تسلط بر مناطق شمالی حلب، نظامیان امریکایی نیز وارد رقه شدند تا فرماندهی و هدایت تروریست ها به سمت جنوب حلب را برعهده بگیرند.
۱۲:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


حلب در آستانه فاجعه انسانی است

آپدیت نود 32 ورژن 8

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author