حفظ صدر جدول از رسیدن به آن ساده تر است/ امیرآبادی: استقلال نباید مغرور بشود

حفظ صدر جدول از رسیدن به آن ساده تر است/ امیرآبادی: استقلال نباید مغرور بشود
بازیکن سابق آبی پوشان می گوید که حفظ صدر جدول از به دست آوردن آن مهم تر است و آبی پوشان نباید مغرور شوند.

حفظ صدر جدول از رسیدن به آن ساده تر است/ امیرآبادی: استقلال نباید مغرور بشود

بازیکن سابق آبی پوشان می گوید که حفظ صدر جدول از به دست آوردن آن مهم تر است و آبی پوشان نباید مغرور شوند.
حفظ صدر جدول از رسیدن به آن ساده تر است/ امیرآبادی: استقلال نباید مغرور بشود

اپدیت نود32

label, , , , , , , , , , , ,

About the author