حضور کفشگری در باشگاه پرسپولیس

حضور کفشگری در باشگاه پرسپولیس
هافبک دفاعی شمالی فصل گذشته پرسپولیس برای جلسه ای کوتاه با مسوولان این تیم درباره مسائل مالی اش به ساختمان این باشگاه رفت.

حضور کفشگری در باشگاه پرسپولیس

هافبک دفاعی شمالی فصل گذشته پرسپولیس برای جلسه ای کوتاه با مسوولان این تیم درباره مسائل مالی اش به ساختمان این باشگاه رفت.
حضور کفشگری در باشگاه پرسپولیس

مهارت برتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author