حضور زنان در جامعه اثر بعثت پیامبر عظیم الشان اسلام است

حضور زنان در جامعه اثر بعثت پیامبر عظیم الشان اسلام است
رئیس جمهور با ابراز خرسندی از حضور گسترده بانوان در تمامی عرصه ها؛ این مهم را از آثار بعثت رسول عظیم الشان اسلام خواند.
۱۰:۲۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


حضور زنان در جامعه اثر بعثت پیامبر عظیم الشان اسلام است

رئیس جمهور با ابراز خرسندی از حضور گسترده بانوان در تمامی عرصه ها؛ این مهم را از آثار بعثت رسول عظیم الشان اسلام خواند.
۱۰:۲۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


حضور زنان در جامعه اثر بعثت پیامبر عظیم الشان اسلام است

آپدیت نود 32 لایسنس

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author