حضور بهرام افشارزاده در تمرین استقلال

حضور بهرام افشارزاده در تمرین استقلال
مدیرعامل آبی ها امروز در تمرین استقلال حاضر شد.

حضور بهرام افشارزاده در تمرین استقلال

مدیرعامل آبی ها امروز در تمرین استقلال حاضر شد.
حضور بهرام افشارزاده در تمرین استقلال

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author