حسین توکلی از سرمربیگری تیم ملی وزنه برداری برکنار شد

شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری، حسین توکلی را از سرمربیگری تیم ملی برکنار کرد.

free download movie

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , ,

About the author