حسن زاده: دو باشگاه با هم توافق کردند نه من/ ماشین‌سازی یکی از گزینه‌های من است

حسن زاده: دو باشگاه با هم توافق کردند نه من/ ماشین‌سازی یکی از گزینه‌های من است
در پی درج اخباری مبنی بر پیوستن حسن زاده به ماشین سازی این بازیکن مدعی شد هنوز با هیچ باشگاهی به توافق نرسیده است.

حسن زاده: دو باشگاه با هم توافق کردند نه من/ ماشین‌سازی یکی از گزینه‌های من است

در پی درج اخباری مبنی بر پیوستن حسن زاده به ماشین سازی این بازیکن مدعی شد هنوز با هیچ باشگاهی به توافق نرسیده است.
حسن زاده: دو باشگاه با هم توافق کردند نه من/ ماشین‌سازی یکی از گزینه‌های من است

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author