حرف های همسر هادی نوروزی در آستانه اولین نوروز بدون او

نوروز امسال نوروز سختی برای خانواده هادی نوروزی است. جای خالی او در کنار سفره هفت‌سین غم سنگینی برای نزدیکانش خواهد بود.

free download movie

ابزار رسانه

label, , , , , , , , ,

About the author