حرف های مهدی رحمتی که استقلالی ها را برای قهرمانی تیم شان به شک می اندازد

کاپیتان استقلال می گوید در سال جدید برای دفاع از نام استقلال خواهند جنگید.

خبر جدید

شبکه خانگی

label, , , , , , , , ,

About the author