حذف دومین فرنگی کار در قزاقستان/نوروزی تنها امید بنا!

ایسنا نوشت:بشیر باباجان زاده ، کشتی گیر سنگین وزن ایران هم نتوانست از قزاقستان سهمیه المپیک بگیرد.

روزنامه ایران

خبر اسلامی

label, , , , , , , , ,

About the author