حذف العربی با دژاگه و نکونام از جام امیر قطر

حذف العربی با دژاگه و نکونام از جام امیر قطر
العربی در حالی که جواد نکونام و اشکان دژاگه را در ترکیب اصلی خود داشت برابر الخریطیات در جام امیر قطر تن به شکست داد و از دور رقابت ها حذف شد.

حذف العربی با دژاگه و نکونام از جام امیر قطر

العربی در حالی که جواد نکونام و اشکان دژاگه را در ترکیب اصلی خود داشت برابر الخریطیات در جام امیر قطر تن به شکست داد و از دور رقابت ها حذف شد.
حذف العربی با دژاگه و نکونام از جام امیر قطر

آپدیت نود 32 ورژن 8

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author