حامیان اسد را تحت فشار می گذاریم

حامیان اسد را تحت فشار می گذاریم
رئیس جمهور آمریکا خواستار اعمال فشار بین المللی بر طرف هایی همچون ایران و روسیه برای برکناری اسد شد.
۱۷:۳۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


حامیان اسد را تحت فشار می گذاریم

رئیس جمهور آمریکا خواستار اعمال فشار بین المللی بر طرف هایی همچون ایران و روسیه برای برکناری اسد شد.
۱۷:۳۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


حامیان اسد را تحت فشار می گذاریم

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author