جهانگیری: مطمئینم امریکا به تهداتش عمل می کند

جهانگیری: مطمئینم امریکا به تهداتش عمل می کند
معاون اول رئیس جمهور گفت: آمریکا از فشار خود بر بانک‌ها در زمینه مبادله با ایران دست بردارد.
۰۸:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳۱ فروردین


جهانگیری: مطمئینم امریکا به تهداتش عمل می کند

معاون اول رئیس جمهور گفت: آمریکا از فشار خود بر بانک‌ها در زمینه مبادله با ایران دست بردارد.
۰۸:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳۱ فروردین


جهانگیری: مطمئینم امریکا به تهداتش عمل می کند

بک لینک رنک 5

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author