جهانگیری: دولت تا احقاق حق ملت ایران دستبرد آمریکا را پی گیری خواهد کرد

جهانگیری: دولت تا احقاق حق ملت ایران دستبرد آمریکا را پی گیری خواهد کرد
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مصادره ۲ میلیارد دلار از منابع مسدود شده کشورمان بر اساس حکم دیوان عالی آمریکا گفت: دولت حتما از تمام ابزارهای حقوقی خود استفاده می‌کند تا اصل پول و سودش را از آمریکا پس بگیرد.
۲۰:۲۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


جهانگیری: دولت تا احقاق حق ملت ایران دستبرد آمریکا را پی گیری خواهد کرد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مصادره ۲ میلیارد دلار از منابع مسدود شده کشورمان بر اساس حکم دیوان عالی آمریکا گفت: دولت حتما از تمام ابزارهای حقوقی خود استفاده می‌کند تا اصل پول و سودش را از آمریکا پس بگیرد.
۲۰:۲۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


جهانگیری: دولت تا احقاق حق ملت ایران دستبرد آمریکا را پی گیری خواهد کرد

لایسنس نود 32 ورژن 4

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author