جنگ روانی غیر مستقیم ویسی با پرسپولیسی ها

جنگ روانی غیر مستقیم ویسی با پرسپولیسی ها
عبدالله ویسی از مربیان کم حاشیه فوتبال ایران است اما این بار برای موفقیت تیمش هم که شده، با پرسپولیسی ها وارد یک جنگ روانی شده است.

جنگ روانی غیر مستقیم ویسی با پرسپولیسی ها

عبدالله ویسی از مربیان کم حاشیه فوتبال ایران است اما این بار برای موفقیت تیمش هم که شده، با پرسپولیسی ها وارد یک جنگ روانی شده است.
جنگ روانی غیر مستقیم ویسی با پرسپولیسی ها

بک لینک رنک 4

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author