جنگ دروازه‌بان‌های پرسپولیسی در تاشکند/ بیرانوند به لوبانف رسید

جنگ دروازه‌بان‌های پرسپولیسی در تاشکند/ بیرانوند به لوبانف رسید
دروازه‌بان‌های کنونی و سابق پرسپولیس رقابت فشرده‌ای در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی با یکدیگر دارند.

جنگ دروازه‌بان‌های پرسپولیسی در تاشکند/ بیرانوند به لوبانف رسید

دروازه‌بان‌های کنونی و سابق پرسپولیس رقابت فشرده‌ای در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی با یکدیگر دارند.
جنگ دروازه‌بان‌های پرسپولیسی در تاشکند/ بیرانوند به لوبانف رسید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author