جنجال در بازی استقلال /جلوی جلالی را گرفتند تا با داور برخورد فیزیکی نکند!

جنجال در بازی استقلال /جلوی جلالی را گرفتند تا با داور برخورد فیزیکی نکند!
سرمربی سایپا به شدت به داور بازی با استقلال عتراض کرد.

جنجال در بازی استقلال /جلوی جلالی را گرفتند تا با داور برخورد فیزیکی نکند!

سرمربی سایپا به شدت به داور بازی با استقلال عتراض کرد.
جنجال در بازی استقلال /جلوی جلالی را گرفتند تا با داور برخورد فیزیکی نکند!

آپدیت نود32

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author