جمعه خوش یمن بهداد سلیمی و پسر عمه اش در پرسپولیس

بهداد جمعه وزنه زدن را شروع کرد و کفشگری هم برای قرمزها به میدان رفت.

مرجع سلامتی

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , ,

About the author