جلال حسینی: نفت توان مقابله با پرسپولیس را ندارد!

جلال حسینی: نفت توان مقابله با پرسپولیس را ندارد!
سید جلال حسینی می گوید نفت تهران توان مقابله با پرسپولیس را ندارد.

جلال حسینی: نفت توان مقابله با پرسپولیس را ندارد!

سید جلال حسینی می گوید نفت تهران توان مقابله با پرسپولیس را ندارد.
جلال حسینی: نفت توان مقابله با پرسپولیس را ندارد!

آپدیت نود 32 ورژن 7

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author