in اخبار جدید

جسد بیش از ۱۲۰ مهاجر از آب های لیبی گرفته شد

جسد بیش از ۱۲۰ مهاجر از آب های لیبی گرفته شد
شهردار شهر صبراته در غرب لیبی اعلام کرد: جسد بیش از یکصد و ۲۰ مهاجر که در تلاش برای رساندن خود به اروپا در آب های مدیترانه غرق شده اند، طی ماه جاری در اطراف این شهر از آب گرفته شد.
۲۳:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


جسد بیش از ۱۲۰ مهاجر از آب های لیبی گرفته شد

شهردار شهر صبراته در غرب لیبی اعلام کرد: جسد بیش از یکصد و ۲۰ مهاجر که در تلاش برای رساندن خود به اروپا در آب های مدیترانه غرق شده اند، طی ماه جاری در اطراف این شهر از آب گرفته شد.
۲۳:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


جسد بیش از ۱۲۰ مهاجر از آب های لیبی گرفته شد

صبحانه

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *