جریمه سی درصدی سپاهانی ها

جریمه سی درصدی سپاهانی ها
بعد از باخت سپاهان برابر پدیده و به دلیل نتایج ضعیف این تیم در لیگ پانزدهم بازیکنان و کادرفنی 30 درصد جریمه شدند.

جریمه سی درصدی سپاهانی ها

بعد از باخت سپاهان برابر پدیده و به دلیل نتایج ضعیف این تیم در لیگ پانزدهم بازیکنان و کادرفنی 30 درصد جریمه شدند.
جریمه سی درصدی سپاهانی ها

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author