تیپ ونگری یواخیم لوو مقابل سن مارینو (عکس)

تیپ ونگری یواخیم لوو مقابل سن مارینو (عکس)
هوای بارانی محل برگزاری دیدار سن مارینو- آلمان، باعث شد تا سرمربی ژرمن ها با ظاهری ویژه این دیدار را تماشا کند.

تیپ ونگری یواخیم لوو مقابل سن مارینو (عکس)

هوای بارانی محل برگزاری دیدار سن مارینو- آلمان، باعث شد تا سرمربی ژرمن ها با ظاهری ویژه این دیدار را تماشا کند.
تیپ ونگری یواخیم لوو مقابل سن مارینو (عکس)

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author