تیم ساری با اقتدار قهرمان کبدی ساحلی ایران شد

تیم ساری با اقتدار قهرمان کبدی ساحلی ایران شد
تیم کبدی ساحلی ساری در فینال لیگ کشور با پیروزی مقابل اراک توانست جام قهرمانی را بالای سر ببرد.
۲۳:۴۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


تیم ساری با اقتدار قهرمان کبدی ساحلی ایران شد

تیم کبدی ساحلی ساری در فینال لیگ کشور با پیروزی مقابل اراک توانست جام قهرمانی را بالای سر ببرد.
۲۳:۴۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


تیم ساری با اقتدار قهرمان کبدی ساحلی ایران شد

پسورد نود 32

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author