تیراندازی های سریالی درآمریکا

تیراندازی های سریالی درآمریکا
تیراندازی در ایالت میشیگان آمریکا دست کم ۵ مجروح بر جا گذاشت.
۱۵:۱۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


تیراندازی های سریالی درآمریکا

تیراندازی در ایالت میشیگان آمریکا دست کم ۵ مجروح بر جا گذاشت.
۱۵:۱۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


تیراندازی های سریالی درآمریکا

آپدیت نود 32 ورژن 6

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author