تیراندازی در فرانسه

تیراندازی در فرانسه
تیراندازی در گرونوبل شرق فرانسه دو کشته و یک زخمی بر جا گذاشت.
۱۴:۲۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


تیراندازی در فرانسه

تیراندازی در گرونوبل شرق فرانسه دو کشته و یک زخمی بر جا گذاشت.
۱۴:۲۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


تیراندازی در فرانسه

آپدیت نود 32 ورژن 8

پرس نیوز

label, , , , , , , , , ,

About the author