تیتر امشب/ گزارش وزارت خارجه درباره برجام واقع بینانه بود؟

تیتر امشب/ گزارش وزارت خارجه درباره برجام واقع بینانه بود؟
پس از گذشت سه ماه از اجرای برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و ۶ کشور، وزارت امور خارجه در گزارشی، از اقدامات طرفین گفت و فرایند اجرای برجام را به مجلس گزارش کرد.
۲۲:۳۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳۱ فروردین


تیتر امشب/ گزارش وزارت خارجه درباره برجام واقع بینانه بود؟

پس از گذشت سه ماه از اجرای برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و ۶ کشور، وزارت امور خارجه در گزارشی، از اقدامات طرفین گفت و فرایند اجرای برجام را به مجلس گزارش کرد.
۲۲:۳۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳۱ فروردین


تیتر امشب/ گزارش وزارت خارجه درباره برجام واقع بینانه بود؟

فروش بک لینک

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author