تیتر امشب/ واکاوی علل نیمه تمام ماندن طرح ها و پروژه های اجرایی دولتها

تیتر امشب/ واکاوی علل نیمه تمام ماندن طرح ها و پروژه های اجرایی دولتها
کارشناسان معتقدند که علت اصلی نیمه تمام بودن طرح ها در دولت های مختلف این است که در اجرای پروژه ها عدم اتکا به برنامه های مدون توسعه ای بوده است و تهیه کنندگان طرح ها با ساختار اجرایی شهرها آشنایی نداشته اند و برنامه ریزی صحیح نبوده است.
۲۳:۲۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


تیتر امشب/ واکاوی علل نیمه تمام ماندن طرح ها و پروژه های اجرایی دولتها

کارشناسان معتقدند که علت اصلی نیمه تمام بودن طرح ها در دولت های مختلف این است که در اجرای پروژه ها عدم اتکا به برنامه های مدون توسعه ای بوده است و تهیه کنندگان طرح ها با ساختار اجرایی شهرها آشنایی نداشته اند و برنامه ریزی صحیح نبوده است.
۲۳:۲۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


تیتر امشب/ واکاوی علل نیمه تمام ماندن طرح ها و پروژه های اجرایی دولتها

لایسنس نود 32 ورژن 7

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author