تیتر امشب/ مبارزه با مفاسد اقتصادی از حرف تا عمل

تیتر امشب/ مبارزه با مفاسد اقتصادی از حرف تا عمل
نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: این ستاد باید نقشه راه برای این موارد تهیه کند که تا کنون در این زمینه موفق نبوده است.
۲۳:۱۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


تیتر امشب/ مبارزه با مفاسد اقتصادی از حرف تا عمل

نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: این ستاد باید نقشه راه برای این موارد تهیه کند که تا کنون در این زمینه موفق نبوده است.
۲۳:۱۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


تیتر امشب/ مبارزه با مفاسد اقتصادی از حرف تا عمل

آپدیت نود 32 نود روزه

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author