تیتر امشب/ خطرات یک خرید آمریکایی برای شبکه بانکی کشور

تیتر امشب/ خطرات یک خرید آمریکایی برای شبکه بانکی کشور
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: خریداری نرم افزارها در حوزه مالی و پولی می تواند خطرات جدی برای کشور ایجاد کند.
۲۳:۱۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


تیتر امشب/ خطرات یک خرید آمریکایی برای شبکه بانکی کشور

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: خریداری نرم افزارها در حوزه مالی و پولی می تواند خطرات جدی برای کشور ایجاد کند.
۲۳:۱۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


تیتر امشب/ خطرات یک خرید آمریکایی برای شبکه بانکی کشور

آپدیت نود 32 به روز

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author