تیترامشب/ عراقچی: سیف به دنبال گرفتن امتیاز از آمریکایی ها بود

تیترامشب/ عراقچی: سیف به دنبال گرفتن امتیاز از آمریکایی ها بود
سید عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته ای کشور می گوید: نباید از مذاکرات دیپلمات ها در برابر طرف خارجی، استفاده داخلی کرد!
۲۲:۲۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


تیترامشب/ عراقچی: سیف به دنبال گرفتن امتیاز از آمریکایی ها بود

سید عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته ای کشور می گوید: نباید از مذاکرات دیپلمات ها در برابر طرف خارجی، استفاده داخلی کرد!
۲۲:۲۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


تیترامشب/ عراقچی: سیف به دنبال گرفتن امتیاز از آمریکایی ها بود

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author