توهیر: دوست دارم مسی به اینتر ملحق شود

توهیر: دوست دارم مسی به اینتر ملحق شود
اریک توهیر، مالک اندونزیایی اینتر اذعان داشت که آرزو دارد روزی لیونل مسی به اینتر ملحق شود.

توهیر: دوست دارم مسی به اینتر ملحق شود

اریک توهیر، مالک اندونزیایی اینتر اذعان داشت که آرزو دارد روزی لیونل مسی به اینتر ملحق شود.
توهیر: دوست دارم مسی به اینتر ملحق شود

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author