توقف خانگی چلسی برابر وستهام

چلسی در دیدار خانگی برابر وستهام به تساوی 2-2 رضایت داد تا فرصت کاهش فاصله با لیورپول را از دست بدهد.‏

دانلود سریال

مرجع توریسم

label, , , , , , , , ,

About the author