توقف جنگ و عملیات نظامی اولویت مردم یمن است

توقف جنگ و عملیات نظامی اولویت مردم یمن است
محمد عبد السلام سخنگوی انصارالله در دومین روز مذاکرات طرف های یمنی که با نظارت سازمان ملل متحد در کویت برگزار می شود، تاکید کرد: توقف جنگ و همه نوع عملیات نظامی، اولویت مردم یمن است.
۲۱:۰۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


توقف جنگ و عملیات نظامی اولویت مردم یمن است

محمد عبد السلام سخنگوی انصارالله در دومین روز مذاکرات طرف های یمنی که با نظارت سازمان ملل متحد در کویت برگزار می شود، تاکید کرد: توقف جنگ و همه نوع عملیات نظامی، اولویت مردم یمن است.
۲۱:۰۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


توقف جنگ و عملیات نظامی اولویت مردم یمن است

آپدیت آنلاین نود 32

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author