توطئه جدید نفتی عربستان علیه ایران

توطئه جدید نفتی عربستان علیه ایران
قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تشریح توطئه جدید نفتی عربستان علیه صنایع پتروشیمی ایران گفت: ایران به پشتوانه مزیت ذخایر گاز به زودی از عربستان در تولید پتروشیمی سبقت می‌گیرد.
۰۹:۰۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


توطئه جدید نفتی عربستان علیه ایران

قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تشریح توطئه جدید نفتی عربستان علیه صنایع پتروشیمی ایران گفت: ایران به پشتوانه مزیت ذخایر گاز به زودی از عربستان در تولید پتروشیمی سبقت می‌گیرد.
۰۹:۰۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


توطئه جدید نفتی عربستان علیه ایران

آپدیت نود 32 ورژن 7

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author