توضیح پورمحمدی درباره احتمال تغییر حکم «بابک زنجانی»

وزیر دادگستری گفت: اگر بابک زنجانی همکاری کند، در حکمش تاثیرگذار است؛ حرف، شعار و شماره حساب دادن و خواستن یعنی کلاهبرداری جدید.
۱۳:۲۴ – ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۸ اسفند


بازی آزاد

اندروید

label, , , , , , , , ,

About the author