توضیح تکمیلی منصوریان درباره حرف‌هایی که در کنفرانس خبری زد

توضیح تکمیلی منصوریان درباره حرف‌هایی که در کنفرانس خبری زد
سرمربی استقلال توضیحاتی را راجع به اظهاراتش در نشست خبری ارائه کرد.

توضیح تکمیلی منصوریان درباره حرف‌هایی که در کنفرانس خبری زد

سرمربی استقلال توضیحاتی را راجع به اظهاراتش در نشست خبری ارائه کرد.
توضیح تکمیلی منصوریان درباره حرف‌هایی که در کنفرانس خبری زد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author