توصیه علیفر به منصوریان: زیاد صحبت کردن، اعصاب بازیکن را خرد می‌کند!

توصیه علیفر به منصوریان: زیاد صحبت کردن، اعصاب بازیکن را خرد می‌کند!
گزارشگر مسابقه استقلال و گسترش فولاد، یک نکته فنی به سرمربی آبی‌پوشان گوشزد کرد.

توصیه علیفر به منصوریان: زیاد صحبت کردن، اعصاب بازیکن را خرد می‌کند!

گزارشگر مسابقه استقلال و گسترش فولاد، یک نکته فنی به سرمربی آبی‌پوشان گوشزد کرد.
توصیه علیفر به منصوریان: زیاد صحبت کردن، اعصاب بازیکن را خرد می‌کند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author