توخل: هوملس همچنان کاپیتان دورتموند است

توخل: هوملس همچنان کاپیتان دورتموند است
سرمربی دورتموند می گوید برای او همچنان متس هوملس، کاپیتان تیم است و قصد ندارد بازوبند را از او بگیرد.

توخل: هوملس همچنان کاپیتان دورتموند است

سرمربی دورتموند می گوید برای او همچنان متس هوملس، کاپیتان تیم است و قصد ندارد بازوبند را از او بگیرد.
توخل: هوملس همچنان کاپیتان دورتموند است

آپدیت آفلاین نود 32

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author