توافق اتحادیه اروپا و ترکیه درباره آوارگان

اتحادیه اروپا و ترکیه درخصوص بازگرداندن آوارگان توافق کردند. براساس توافق اتحادیه اروپا و ترکیه از روز یکشنبه تمام آوارگانی که از راه ترکیه وارد یونان شود بازگردانده میشوند.
۱۹:۱۶ – ۱۳۹۴ جمعه ۲۸ اسفند


دانلود سریال و آهنگ

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , ,

About the author