تندر نود ۸۵۷ هزار تومان گرانتر شد

تندر نود ۸۵۷ هزار تومان گرانتر شد
مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو اجرایی شد و افزایش قیمت خودرو بار دیگر با مجوز این شورا کلید خورد به طوری که قیمت تندر۹۰ بیش از ۸۵۷ هزار تومان افزایش یافت.
۱۵:۴۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


تندر نود ۸۵۷ هزار تومان گرانتر شد

مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو اجرایی شد و افزایش قیمت خودرو بار دیگر با مجوز این شورا کلید خورد به طوری که قیمت تندر۹۰ بیش از ۸۵۷ هزار تومان افزایش یافت.
۱۵:۴۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


تندر نود ۸۵۷ هزار تومان گرانتر شد

آپدیت های نود 32

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author