تمجید سرمربی لستر از بازیکنانش/ رانیری: 24 سزار در ترکیب لستر وجود دارد

تمجید سرمربی لستر از بازیکنانش/ رانیری: 24 سزار در ترکیب لستر وجود دارد
سرمربی لسترسیتی به تمجید از تمامی بازیکنان تیم خود پرداخت و روح تیمی را مهم ترین نقطه قوت لسترسیتی نامید.

تمجید سرمربی لستر از بازیکنانش/ رانیری: 24 سزار در ترکیب لستر وجود دارد

سرمربی لسترسیتی به تمجید از تمامی بازیکنان تیم خود پرداخت و روح تیمی را مهم ترین نقطه قوت لسترسیتی نامید.
تمجید سرمربی لستر از بازیکنانش/ رانیری: 24 سزار در ترکیب لستر وجود دارد

آپدیت نود 32 ورژن 9

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author